LIST新闻
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 50.170 50.530
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 49.860 50.410
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 49.860 50.510
Vàng nữ trang 99,99% 49.560 50.310
Vàng nữ trang 99% 48.562 49.812
Vàng nữ trang 75% 36.036 37.886
Vàng nữ trang 58,3% 27.634 29.484
Vàng nữ trang 41,7% 19.281 21.131
  Mua vào Bán ra
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)
统计
  • 在线
    : 4
  • 计数器
    : 367385

体育