Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 60.100 61.600
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 55.650 56.850
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 55.650 56.950
Vàng nữ trang 99,99% 55.250 56.550
Vàng nữ trang 99% 54.490 55.990
Vàng nữ trang 75% 40.567 42.567
Vàng nữ trang 58,3% 31.122 33.122
Vàng nữ trang 41,7% 21.734 23.734
  Mua vào Bán ra
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)
统计
  • 在线
    : 4
  • 计数器
    : 372933