Loại Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
AUD 16,061.82 16,745.21
CAD 17,908.30 18,670.26
CHF 25,453.81 26,536.81
CNY 3,365.97 3,509.71
DKK - 3,512.80
EUR 24,970.03 26,365.87
GBP 28,889.55 30,118.73
HKD 3,088.82 3,220.25
INR - 314.66
JPY 173.82 184.00
KRW 16.00 19.49
KWD - 83,514.69
MYR - 5,570.72
NOK - 2,525.95
RUB - 434.91
SAR - 6,837.67
SEK - 2,399.58
SGD 17,513.34 18,258.50
THB 611.89 705.94
USD 24,570.00 24,840.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)
统计
  • 在线
    : 2
  • 计数器
    : 29743

项目