Loại Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
AUD 16,107.67 16,793.02
CAD 17,938.91 18,702.17
CHF 25,461.86 26,545.21
CNY 3,372.24 3,516.25
DKK - 3,516.28
EUR 24,994.17 26,391.35
GBP 28,937.82 30,169.06
HKD 3,089.85 3,221.32
INR - 314.66
JPY 173.71 183.88
KRW 16.11 19.62
KWD - 83,514.69
MYR - 5,562.06
NOK - 2,533.98
RUB - 434.91
SAR - 6,837.67
SEK - 2,403.02
SGD 17,541.34 18,287.69
THB 613.60 707.92
USD 24,580.00 24,850.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)
统计
  • 在线
    : 2
  • 计数器
    : 29750